Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Raszków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomosci od osób fizycznych

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Podstawa prawna:

- ustawa z 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn.zm.),

- ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn .zm.),

- uchwała Nr III/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

informacja w sprawie podatku od nieruchomości – IN – 1

II. OPŁATY

Nie pobiera się

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 1 miesiąca po otrzymaniu zmiany ze Starostwa

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ

Stanowiska ds. wymiaru podatku – pokój nr 6, tel. (062) 734-49-10

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1 ) Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego albo w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub obiektu, zmiany powierzchni użytkowej, itp.).

2) Wymiar podatku lub jego zmianę ustala Burmistrz Gminy i Miasta w drodze decyzji.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie od decyzji ustalającej wymiar podatku (lub zmieniającej wymiar) wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków.

VII. UWAGI

1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością ta jest istnienie budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.

2) Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3) Podatek jest płatny w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

 

Uchwała III/11/2018

Załączniki

Informacja - nieruchomość (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".