Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Raszków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek od nieruchomosci od osób prawnych

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1785 z późn.zm.),
- ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn .zm.),
- uchwała Nr III/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
I. WYMAGANE DOKUMENTY
- deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości - DN - 1

II. OPŁATY
Nie pobiera się

III. TERMIN ODPOWIEDZI
Nie dotyczy

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowiska ds. wymiaru podatku - pokój nr 6, tel. (062) 734-49-10

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1) Deklaracje na dany rok podatkowy osoby prawne składają bez wezwania do 31 stycznia roku podatkowego.
2) Ponadto deklaracje należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości lub powierzchni, zmiana powierzchni użytkowej).

VI. TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku niezapłacenia podatku organ podatkowy wydaje decyzje określająca wysokość zobowiązania, na która przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII. UWAGI
1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli jednak okolicznością ta jest istnienie budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem.
2) Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3) Podatek od nieruchomości jest płatny w ratach: I rata - do 31 stycznia roku podatkowego. Pozostałe raty do 15-go każdego miesiąca roku podatkowego.


Uchwała III/11/2018

Załączniki

Deklaracja - nieruchomość (104kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".