Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Raszków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Podatek leśny od osób fizycznych

ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO, KOREKTA

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn.zm.),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r.(M.P.2018.1005)

I WYMAGANE DOKUMENTY
- informacja w sprawie podatku leśnego – IL-1

II OPŁATY
Nie pobiera się.

III TERMIN ODPOWIEDZI
Do 1 miesiąca po otrzymaniu wykazu zmian ze Starostwa Powiatowego.

IV KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowiska ds. wymiaru podatku - pokój nr 6, (062) 734-49-10

V SPOSÓB POSTĘPOWANIA
1) W przypadku powstania obowiązku podatkowego (kupno terenu leśnego), wygaśnięcia obowiązku podatkowego (sprzedaż terenu) lub zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż leśna, zaprzestania tej działalności informację w sprawie podatku leśnego należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia takiej okoliczności.
2) Po otrzymaniu ze Starostwa Powiatowego wykazu zmian geodezyjnych, Burmistrz Gminy i Miasta Raszków w drodze decyzji ustala wymiar podatku.


VI TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji ustalającej (zmieniającej) wymiar podatku leśnego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta i Raszków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VII UWAGI
1) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

2) Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3) Podatek leśny płatny jest w czterech ratach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Załączniki

Informacja - leśny (61kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".