Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Raszków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Wybory
    Wybory i referenda (1)
        Wybory Samorządowe 2018 (29)
        Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015r. (13)
        Referendum 2015 (9)
        Wybory Prezydenta RP 2015 (13)
        Wybory Samorządowe 2014 (0)
            Informacje, obwieszczenia, komunikaty (25)
            Informacje o uprawnieniach (6)
        Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014r. (12)
        Wybory Parlamentarne 2011 (5)

Gmina Raszków
    Dane podstawowe (1)
    Sołectwa w gminie (0)
        Sołectwo Bieganin (1)
        Sołectwo Bugaj (1)
        Sołectwo Drogosław (1)
        Sołectwo Głogowa (1)
        Sołectwo Grudzielec (1)
        Sołectwo Grudzielec Nowy (1)
        Sołectwo Janków Zaleśny (1)
        Sołectwo Jaskółki (1)
        Sołectwo Jelitów (1)
        Sołectwo Józefów (1)
        Sołectwo Koryta (1)
        Sołectwo Korytnica (1)
        Sołectwo Ligota (1)
        Sołectwo Moszczanka (1)
        Sołectwo Niemojewiec (1)
        Sołectwo Pogrzybów (1)
        Sołectwo Przybysławice (1)
        Sołectwo Radłów (1)
        Sołectwo Rąbczyn (1)
        Sołectwo Skrzebowa (1)
        Sołectwo Sulisław (1)
        Sołectwo Szczurawice (1)
        Sołectwo Walentynów (1)
        Osiedle Raszków (1)
    Jednostki organizacyjne (1)
    Referaty i stanowiska (0)
        Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Działalność gospodarcza, zdrowie, kultura i sport (1)
        Referat finansowo-podatkowy (1)
        Wymiar podatku (1)
        Geodezja, gospodarka komunalna i mieszkaniowa (1)
        Ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna (1)
        Rolnictwo i leśnictwo (1)
        Gospodarka nieruchomościami (0)
        Inwestycje i zamówienia publiczne (0)
        Ochrona przeciwpożarowa, drogi, roboty publiczne (0)
        Sprawy organizacyjne (0)
        Świadczenia rodzinne (0)
        Dostęp do informacji publicznej (0)
        Stypendia szkolne, zaliczka alimentacyjna, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (0)

Władze Gminy
    Burmistrz (2)
    Zastępca Burmistrza (1)
    Skarbnik (1)
    Przewodniczący Rady (1)
    Rada (0)
        Skład rady (2)
        Komisje (2)
        Podstawy prawne (1)

Gmina
    Przetargi (0)
        2008 (10)
        2009 (77)
        2010 (44)
        2011 (86)
        2012 (71)
        2013 (69)
        2014 (69)
        2015 (37)
        2016 (50)
        2017 (89)
        2018 (80)
    Ogłoszenia urzędu (133)
    Posiedzenia Rady (47)

Urząd Gminy i Miasta
    Struktura organizacyjna (0)
    Procedury (0)
    Statut (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Petycje i wnioski (0)
        2015 rok (1)
        2016 rok (10)
        2017 rok (4)
    Działalność lobbingowa (3)

Prawo lokalne
    Statut Gminy Raszków (1)
    Budżet (0)
        2008 (26)
        2009 (10)
        2010 (20)
        2011 (29)
        2012 (33)
        2013 (41)
        2014 (0)
            Uchwały i zarządzenia (6)
            Opinie RIO (6)
            Sprawozdania (10)
            Inne (0)
        2015 (0)
            Uchwały i zarządzenia (16)
            Opinie RIO (7)
            Sprawozdania (11)
            Inne (2)
        2016 (0)
            Uchwały i zarządzenia (10)
            Opinie RIO (7)
            Sprawozdania (11)
            Inne (2)
        2017 (0)
            Uchwały i zarządzenia (10)
            Opinie RIO (8)
            Sprawozdania (11)
            Inne (2)
        2018 (0)
            Uchwały i zarządzenia (8)
            Opinie RIO (3)
            Sprawozdania (6)
            Inne (2)
    Regulamin urzędu (0)
    Uchwały Rady GiM (0)
        2018 rok (27)
        2017 rok (18)
        2016 rok (70)
        2015 rok (57)
        2014 rok (25)
        2013 rok (53)
        2012 rok (81)
        2011 rok (0)
            Sesja IV (13)
            Sesja V (7)
            Sesja VI (9)
            Sesja VII (0)
            Sesja VIII (10)
            Sesja IX (10)
            Sesja X (8)
            Sesja XI (2)
        2010 rok (0)
            Sesja XXXV (2)
            Sesja XXXVI (4)
            Sesja XXXVII (4)
            Sesja XXXVIII (1)
            Sesja XXXIX (11)
            Sesja XL (2)
            Sesja XLI (1)
            Sesja XLII (6)
            Sesja XLIII (5)
            Sesja XLIV (0)
            Sesja III - VI Kadencja (7)
            Sesja I - VI Kadencja (5)
        2009 rok (0)
            Sesja XXV (5)
            Sesja XXVI (9)
            Sesja XXVII (3)
            Sesja XXVIII (1)
            Sesja XXIX (3)
            Sesja XXX (8)
            Sesja XXXI (3)
            Sesja XXXII (8)
            Sesja XXXIII (2)
            Sesja XXXIV (4)
        2008 rok (74)
        2007 rok (0)
        2006 rok (0)
        2005 rok (0)
        2004 rok (0)
        2003 rok (0)
        2002 rok (2)
    Oświadczenia majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe władz gminy (0)
            Burmistrz (1)
            Zastępca Burmistrza (1)
            Skarbnik (1)
        Oświadczenia majątkowe radnych (15)
        Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych (10)
    Zarządzenia Burmistrza (42)
    Rejestry i ewidencje (3)
    Dokumenty strategiczne (7)
    Kontrola zarządcza w Gminie i Mieście Raszków (6)

Gminny fundusz ochrony środowiska

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Statystyka (0)
    Redakcja (0)
    Nieodpłatne porady prawne (2)

Przewodnik petenta
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
        Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie" (1)
        Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu (1)
        Odpis aktu stanu cywilnego (1)
        Zgłoszenie urodzenia dziecka (1)
        Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w latach ubiegłych (1)
        Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego (1)
        Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki (1)
        Oświadczenie o zmianie imion dziecka (1)
        Sporządzanie aktu zgonu (1)
        Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)
        Zawarcie związku przed duchownym ze skutkami cywilnymi (1)
        Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)
        Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca (1)
        Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska (1)
        Decyzja wpisująca akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg (1)
        Decyzja dotycząca rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, które miało miejsce poza granicami naszego kraju i nie zostało to z (1)
        Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego (1)
        Uzupełnienie aktów (1)
        Odtworzenie zaginionego lub zniszczonego aktu (1)
        Zmiana imion i nazwisk (3)
        Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej (1)
        Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej (0)
        Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego (1)
        Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego (1)
        Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (1)
        Zaświadczenie o stanie cywilnym (1)
    Referat Spraw Obywatelskich (0)
        Ewidencja Ludności (1)
        Dowody Osobiste (1)
        Sprawy Wojskowe (0)
    Działalność gospodarcza (5)
    Podatki (13)
    Zwrot podatku akcyzowego (1)
    Geodezja, Gospodarka komunalna (1)
    Ochrona środowiska i gospodarka przestrzenna (0)
        Ochrona środowiska (4)
            Inne dokumenty i informacje (2)
            Ogłoszenia dotyczące środowiska (0)
                2018 rok (6)
                2017 rok (6)
                2016 rok (30)
                2015 rok (9)
                2014 rok (7)
                2013 rok (17)
                2012 rok (26)
                2011 rok (14)
                2010 rok (14)
                2009 rok (7)
                2008 rok (0)
                2007 rok (0)
        Gospodarka przestrzenna (4)
            Ogłoszenia (27)
    Rolnictwo i leśnictwo (1)
    Gospodarka nieruchomościami (1)
    Przetargi i inwestycje (1)
    OSP, drogi, interwencje (1)
        Wnioski (3)
    Świadczenia rodzinne (1)
        Dodatek mieszkaniowy (1)
        Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego (1)
        Świadczenie pielęgnacyjne (1)
        Zasiłek pielęgnacyjny (1)
        Informacja na temat oświadczeń o dochodach za rok 2010 (1)
        Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (1)
        Specjalny zasiłek opiekuńczy (1)
        Dodatek energetyczny (1)
        Zasiłek dla opiekuna (1)
        Świadczenie Rodzicielskie (1)
        Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka "Za Życiem" (1)
    Fundusz alimentacyjny (1)
    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych (1)
    Środki transportowe (1)
    GOSPODARKA ODPADAMI (18)
        AKTUALNOŚCI (13)
            ZŁÓŻ DRKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (0)
            Harmonogramy wywozu odpadów (1)
        REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI (1)
        UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI (12)
    ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (1)
    Zgromadzenia i imprezy masowe (0)
        Zgromadzenia (1)
        Imprezy masowe (1)
    Sport (1)

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Wykaz danych o dokumentach dotyczących środowiska
    Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach dotyczących środowiska (1)

Wiadomości publikowane w BIP do maja 2008r.
    Wiadomości publikowane w BIP do maja 2008r. (1)

Ochrona danych osobowych
    Informacje (1)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".